Tervetuloa nuorten aikuisten iltaan
perjantaisin klo:19:00
Siion-seurakunta I Nordenskiöldinkatu 3, Helsinki

Näkymme

näkymmerannalla

Tahdomme toteuttaa Jeesuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä. Hän sanoi:

“Jeesus vastasi hänelle: ‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat."
Matt. 22:37-40

Emme voi täällä antaa Jumalalle kukkia tai suklaata. Voimme osoittaa rakkauttamme Hänelle olemalla kuuliaisia Hänen tahdolleen lähimmäistämme rakastamalla. Jeesus antoi lupauksen että jos meillä on keskinäinen rakkaus, siihen sisältyisi siunaus:

“Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus."
Joh. 13:35

”..että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.”
Joh. 17:21

“Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle."
Joh. 14:21

Maailma uskoisi” tarkoittaa, että maailma tulee vakuuttuneeksi. “Ilmaisen itseni hänelle” tarkoittaa, että Hän tekee itsensä todelliseksi ja näkyväksi. Uskomme herätyksen avaimen olevan siinä, että me opimme tutustumaan toisiimme ja pitämään uskonveljiämme ja -sisariamme aitona perheenämme. Että emme pyrkisi kilpailemaan naapuriseurakuntiemme kanssa, vaan että Suomessa olisi vain yksi Kristuksen seurakuntaruumis, jonka pää on itse Herra Jeesus Kristus.

(Lainaukset ovat Raamattu Kansalle käännöksestä.)